जम्मा केस - 33620812 जम्मा मृत्यु - 1007716 जम्मा निको 24927149

Public Service Commission, Security Bodies and Organized Institutions Division, Examination Operations Branch Notice of written examination program and examination Center This notice has been published for the information of all concerned as the program of […]

Here are 25 biggest things on earth one should know to prepare for Loksewa General knowledge exam. Ocean – Pacific River – Amazon (Located in South America continent) Desert – Sahara ( Africa ) Lake […]

मानव–स्रोत व्यवस्थापन१. नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा के–कस्ता समस्याहरू छन् ? सङ्गठनमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भार गर्ने कार्य मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । यो सङ्गठनका लागि मात्र मानव स्रोतको व्यवस्था नगरी समग्र देशका लागि […]

Download Syllabus (Curriculum) of Technical Assistant (Prabidhik Sahayak) in PDF format and text. It has included the curriculum detail of the Sub-Engineer: Appendix: -4 (relating to Article-5 (5)) Syllabus of Technical Assistant (Curriculum) (A) Service-related […]

आयोगको बिज्ञापन न १७१६७ / ०७६-६६ वटा विविध सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी , सूचना प्रविधि विज्ञ पदको पदपूर्तिका लागि सन्चालित लिखित परिक्षावाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उमेदवारहरुको पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम यस अधि नै स्थगन भएकोमा […]

Like Us On Facebook

World केस : 33620812 , मृत्यु : 1007716

USA केस : 7365427 , मृत्यु : 209922

India केस : 6156722 , मृत्यु : 96468

Nepal केस : 76258 , मृत्यु : 491

error: Contact PathshalaNepal @ info@pathshalanepal.com