4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

घरको माया’ एकाङ्कीले दिने सन्देश- घरको माया

घरको माया' एकाङ्कीले दिने सन्देश के हो ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

‘चुम्बकले फलामलाई तान्छ, तर सुनलाई खिच्न सक्दैन’ भन्नुको तात्पर्य- घरको माया’

'चुम्बकले फलामलाई तान्छ, तर सुनलाई खिच्न सक्दैन' भन्नुको तात्पर्य के हो ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

घरको माया एकाङ्कीकी पात्र बतासले देखाएको माया

'घरको माया' एकाङ्कीकी पात्र बतासले आफ्नो गाउँघरप्रति कस्तो माया देखाएकी छे ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

गाउँ फर्कन नचाहने लालबहादुरको मन अन्त्यमा परिवर्तन हुनुको कारण – घरको माया

सपनामा पनि आफ्नो गाउँ फर्कन नचाहने लालबहादुरको मन अन्त्यमा किन परिवर्तन भयो ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

‘घरको माया’ एकाङ्कीमा देखाइएको देशप्रेम

'घरको माया' एकाङ्कीमा केकस्तो देशप्रेम देखाइएको छ ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

वर्तमान युगमा यन्त्रमानवको महत्व र उपयोगिता

वर्तमान युगमा यन्त्रमानवको महत्व र उपयोगिता केकस्तो देखिन्छ ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

यन्त्रमानवको लोकप्रियता

यन्त्रमानव विविध क्षेत्रमा लोकप्रिय बन्दै जानुका कारणहरू केके हुन् ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

यन्त्रमानवमा मानिसको सफलता

यन्त्रमानवको आविष्कारमा मानिसले कसरी सफलता हासिल गर्यो ?

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

धृतराष्ट्र र विदुरका चरित्रको तुलना

धृतराष्ट्र र विदुरका चरित्रको तुलना गर्नुहोस् |

4 weeks ago Grade -10 (SEE) Nepali

“विदुर, न्यायको पक्ष लिने एक कुशल राजनीतिज्ञ हुन्” यस भनाइको पुष्टि

"विदुर, न्यायको पक्ष लिने एक कुशल राजनीतिज्ञ हुन्" यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्|

Like Us On Facebook

World केस : 18732121 , मृत्यु : 705029

USA केस : 4918789 , मृत्यु : 160326

India केस : 1910681 , मृत्यु : 39856

Nepal केस : 21009 , मृत्यु : 58