जम्मा केस - 18732121 जम्मा मृत्यु - 705029 जम्मा निको 11944508

List of Spices and their Nepali meaning – नेपाली मसला को अंग्रेजी नाम

July 27, 2020

SN.Nepali NameEnglish NameImage
1.अम्चोरSour Mango powder
अदुवाGinger
अलैचीBlack cardamom
अमलाNepali gooseberry
अनार्दानाPomegranate Seed
ओखरWall Nut
अन्जिरFig
बेसारTurmeric (powder)
बिरेनुनBlack Salt
छोड्दाDates
दालचिनीCinnamon
दहिCurd / Yogurt
धनियाCoriander (powder/seed/green)
गरम मसलाSpice mixture
गुलाब जलRose water
गुर/सखरUnrefined Sugar
गोलभेडाTomato
हलेदो / बेसारTurmeric
हरियो खुर्सानीGreen Chili
हिंगAsafoetida
इमलीTamarind
जैफलNutmeg
जीराCumin seed
जेठी मधुLicorice
ज्वानोCarom/thyme seed
कागती / निबुLemon/ Lime
कागजी बदामAlmond
काजुCashew-nut
किसमिसRaisins
करी-पताCurry Tree Leaf
केसरSaffron
खजुरDates
खुर्सानीChili
खुस खुसPoppy seed
लसुनGarlic
जिम्बूJimboo
लुवांगClove
मरिचBlack Pepper
मेथीFenugreek
मेथी पताFenugreek leaf
मुलाको बिउRadish Seed
नरिबेलCoconut
नुनSalt
पुदिना / बाबरीMint
पिस्ताPistachio
प्याजOnion
रातो खुर्सानीRed Chili
रायोBrown Mustard Seed
सुकुमेलGreen Cardamom
सुपारीBetel nut
सुठोDried Ginger
तेज पताBay Leaf
टिमुरRed Pepper
तोरी को तेलMustard Oil
तीलSeseme seed
तुलसीHoly Basil
तील को तेलSeseme Oil
सौफ                             Aniseed 

Like Us On Facebook

World केस : 18732121 , मृत्यु : 705029

USA केस : 4918789 , मृत्यु : 160326

India केस : 1910681 , मृत्यु : 39856

Nepal केस : 21009 , मृत्यु : 58