जम्मा केस - 12164723 जम्मा मृत्यु - 552046 जम्मा निको 7030191

नेपालले जारी गरेको नया नक्सामा मनिषा कोइरालाले गरिन समर्थन !! भारतले गर्यो मनिषा लाई गाली !!

May 20, 2020

Like Us On Facebook

World केस : 12164723 , मृत्यु : 552046

USA केस : 3158932 , मृत्यु : 134862

India केस : 769052 , मृत्यु : 21144

Nepal केस : 16423 , मृत्यु : 35